Ladies "God Fights For Me" - Mignon's House of Design
Ladies "God Fights For Me" - Mignon's House of Design
Ladies "God Fights For Me" - Mignon's House of Design

Ladies "God Fights For Me"

Regular price $40.00 Sale price $31.95
  • 100% Cotton Preshrunk Ring Spun cotton.

  • Sizes: S, M, L, XL, XXL.

  • Machine wash: cold, Non-chlorine; Iron on low heat.

Exodus 14:14 (KJV)